کفسابی منزل در تهران – صادقیه

کفسابی یک منزل در تهران فلکه دوم صادقه

متراژ: 100 متر مربع

تاریخ انجام 18 خرداد 1396