کفسابی و سنگسابی کارویس

کفسابی پارکینگ ساختمان در تبریز – خیابان گلکار

کفسابی پارکینگ ساختمان در تبریز – خیابان گلکار

متراژ: 720 متر مربع (ساختمان 5 طبقه)

تاریخ انجام 10 تیر 1396