بازسازیِ یک ساختمانِ آپارتمانیِ قدیمی؛ نمونه‌ها و مسائل

بخش دوم

نمونه‌ی دوم: از عمارتِ آماگی رُپُنگی و هُماتُ گارنِت [1] به برجِ اطلسِِ رُپُنگی [2]

در این نمونه، دو ساختمانِ آپارتمانیِ مجاو با همکاریِ یکدیگر به یک طرحِ بازسازیِ اثربخش رسیدند. مالکانِ هر دو ساختمان توافق کردند که تقریباَ در یک زمان دست به بازسازی بزنند. یک سیستمِ طراحیِ جامع به کار گرفته شد تا با فازایش نسبتِ بنا به زمین با توجه به ادغامِ زمین‌های دو ساختمانِ آپارتمانی، تعداد واحدهای آپارتمانی در ساختمانِ جدید تقریباَ سه برابر شود. با منابعِ مالی‌ای که از پیش‌فروشِ  واحدهای آپارتمانیِ اضافه‌شده بر اثرِ از بازسازی به دست آمد، مالکان توانستند منابعِ مالیِ را برای هزینه‌ی ساختمان جدید افزایش دهند،  هزینه‌ی مسکنِ موقت حین ساخت و ساز را بپردازند و هزینه‌ی اثباب کشیِ رفت و برگشت را بدهند. همه‌ی این‌ها در حالی میسّر شد که اندازه‌ی هر آپارتمان‌ به همان اندازه‌ی سابق باقی ماند.

مشخصاتِ دو ساختمان پیش از بازسازی:

مساحت زمین: 966.21㎡ و 246.24㎡  

سازه‌ی ساختمان‌: سیمانِ تقویت‌شده، 8 طبقه و یک طبقه زیرزمین و سیمانِ تقویت‌شده، 8 طبقه و یک طبقه زیرزمین

مجموعِ اندازه‌ی بنا:   3370.18㎡ و  1216.84㎡

سالِ تکمیلِ ساخت: 1971و 1980

تعداد واحدها: 24 و 8

مشخصاتِ ساختمانِ جدید پس از بازسازی: برجِ اطلسِ رُپُنگی

 

از عمارتِ آماگی رُپُنگی و هُماتُ گارنِت  به برجِ اطلسِِ رُپُنگی

از عمارتِ آماگی رُپُنگی و هُماتُ گارنِت به برجِ اطلسِِ رُپُنگی

 

از عمارتِ آماگی رُپُنگی و هُماتُ گارنِت  به برجِ اطلسِِ رُپُنگی

از عمارتِ آماگی رُپُنگی و هُماتُ گارنِت به برجِ اطلسِِ رُپُنگی

 

 مساحتِ زمین:  1328.72㎡ 

سازه‌ی ساختمان: سیمان تقویت‌شده، 28 طبقه و دو طبقه زیرزمین

مجموعِ اندازه‌ی بنا:   12961.35㎡  ‌‌

سالِ تکمیلِ ساخت: 2010

تعدادِ واحدها: 90

پیشرفتِ بازسازی:

2003: ایجادِ کمیته‌ی بازسازی

2005: ایجاد توافق برای آغازِ طرحِ بازسازی، انتخابِ همکاران در طرح‌ریزی

2006: ایجادِ توافق برای بازسازی

2008: آغازِ بازسازی در ژانویه

2010: تکمیل در فوریه

گزینه‌ی جایگزین برای فروشِ زمینِ آپارتمانِ قدیمی

دو نمونه‌ی ذکرشده مثال‌هایی بودند از اینکه مالکانِ آپارتمان قادر بودند منابعِ مالیِ گوناگون را که برای بازسازیِ یک ساختمانِ آپارتمانی ضروری است را  به وسیله‌ی فروشِ واحدهای اضافه‌شده بر اثرِ افزایش نسبت بنا به زمین در بازسازی، بالا ببرند و همچنین علاقه‌ی توسعه‌دهندگانی که می‌خواهند بر روی پروژه کار کنند را جلب نمایند. اگرچه، بیشترِ ساختمان‌های آپارتمانیِ قدیمی که به بازسازی نیاز دارند، اجازه‌ی افزایشی در نبست بنا به زمینشان پیدا نمی‌کنند تا مانند مالکان آپارتمان در مثال‌های ذکرشده، منابعِ مالیِ اضافه‌شده‌ای به دست آوردند. به همین خاطر، مالکانِ آپارتمان باید خودشان همه‌ی هزینه‌ها را تامین کنند. اگر موقعیتِ محلّی یک آپارتمان نه مناسب است و نه قابلِ عرضه در بازار، پیدا کردنِ توسعه‌دهندگانی که بخواهند با مالکانِ آپارتمان برای بازسازیِ آن همکاری کنند، دشوار خواهد بود.

در نتیجه‌ی بازنگریِ قانونی مرتبط با بازسازیِ یک آپارتمانِ قدیمی در سال 2014،  سیستمی برای فروش آپارتمان‌های قدیمی و زمین‌هایشان به عنوان گزینه‎‍‌‌ای جدید ایجاد شد تا از بازسازیِِ آپارتمان‌های حاضر که محتاجِ بازسازی‌اند حمایت کند. زمانی که یک آپارتمان ناآماده در برابرِ زلزله تشخیص داده شد، سیستمِ جدید اجازه می‌دهد زمین چنین آپارتمانی در صورتی که چهار پنجمِ مالکان در موردِ فروشِ آن به توافق برسند، فروخته شود. توسعه‌دهنده‌ای که زمین را می‌خرد سپس می‌تواند ساختمانِ فعلی را تخریب کند و ساختمان ِ جدیدی بسازد. سپس مالکانِ سابق آپارتمان می‌توانند در ساختمانِ جدید آپارتمانِ جدیدی خریداری کنند فروختن در این روش باید دقیقاَ بررسی شود و همچنین هزینه-فایده‌های بازسازی یا نوسازیِ ساختمانِ آپارتمانی مقایسه و ارزش‌گذاری شوند.

 

منبع:  realestate-tokyo.com

 مرتبط: بازسازیِ یک ساختمانِ آپارتمانیِ قدیمی؛ نمونه‌ها و مسائل، بخش اول، برنامه‌ریزیِ پیشاپیش برای نوسازیِ موفقِ دفترِ کار بخش اول، بخش دوم، 11 نکته برای بازسازی و نوسازی موفقِ دفترِ کار، 

  

[1]  Amagi Roppongi Mansion & Homat Garnet

[2]  Atlas Tower Roppongi