عوامل اثرگذار بر زمان نماشویی

برای مشخص کردن مدت زمان انجام یک کار باید به سراغ عواملی رفت که در انجام آن دخالت دارند و بر سرعت پیش رفتن کار اثر می گذارند. در پروژه های نماشویی ساختمان نیز عواملی وجود دارند که بر مدت زمان انجام کار اثر می گذارند. برخی از این عوامل سبب بالا رفتن سرعت انجام نماشویی و شستشوی نما می شوند و برخی دیگر مثل مانع عمل می کنند. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره می کنیم:

مدت زمان نماشویی

میزان آلودگی نما

هر چقدر حجم جرم و آلودگی هایی که بر روی نمای ساختمان نشسته است، بیشتر باشد، انجام عملیات نماشویی زمان بیشتری می برد چرا که باید نما را به طور کامل از این آلودگی ها پاک کنند. اگر مدت زیادی از آلوده شدن نما گذشته باشد و کار نماشویی انجام نشده باشد، تمیز کردن نا سخت تر می شود همچنین حضور ساختمان در شهر های صنعتی میزان آلودگی بیشتری را به نما تحمیل می کند.

جنس نمای ساختمان

نمای هر ساختمان از جنس های مختلفی تشکیل شده است. هر جنس از نما با روش مختلفی شسته می شود و متریالی که برای آن استفاده می شود نیز متفاوت است. بنابراین مدت زمانی که صرف شستن یک جنس نما می شود با دیگری متفاوت است، گاهی جنس نما به گونه ای است که نیاز به شستشوی چند مرحله ای نما دارد.

مدت زمان نماشویی

مساحت نمای ساختمان

هر چه تعداد طبقات یک ساختمان و مساحت آن بیشتر باشد به نیروی کار بیشتر و زمان بیشتری برای نماشویی نیاز دارد. زمانی که صرف شستن نمای یک برج می شود خیلی بیشتر از زمانی است که باید برای یک آپارتمان کوچک و معمولی استفاده کرد.

تعداد نیروی کار

اگر تعداد افرادی که کار نماشویی را انجام می دهند زیاد باشد، قطعا سرعت انجام آن بالاتر می رود و پروژه خیلی زودتر به اتمام می رسد ولی اگر یک الی دو نفر این کار را برای ساختمان های بزرگ انجام دهند، قطعا به زمان بیشتری برای نماشویی نیاز دارند.

مدت زمان نماشویی

شرایط آب و هوایی

بهتر است برای انجام نماشویی زمانی را انتخاب کنید که اوضاع جوی و آب و هوا خوب است چرا که شرایط بد آب و هوایی کار نماشویی را به تعویق می اندازد و به همین دلیل پروژه شما بیش از حد معمول زمان می برد.

ابزارآلات و تجهیزات نماشویی

استفاده از امکانات پیشرفته و تجهیزات مدرن سبب تسریع روند کار نماشویی ساختمان می شود. پیشرفت امکانات به انسان ها کمک می کند تا کار های سخت را با آسان ترین روش ممکن انجام دهند.