خدمات کارویس

 • نقاشی ساختمان
 • لوله کشی
 • گل کاری و باغبانی
 • سنگ کاری و کاشی کاری
 • استخر سونا و جکوزی
 • گچ کاری و رابینس
 • خاک برداری
 • طراحی مبلمان
 • جدول کاری
 • برق کاری و سیم کشی
 • ساخت و اجرای آب نما
 • تخریب ساخاتمان
 • نوسازی و تجهیز مدارس
 • سنگ های دکوراتیو
 • نورپردازی