بهترین روش نماشویی

بهترین روش دسترسی به نما در نماشویی

با توجه به افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی هر روز به تعداد ساختمان های مرتفع و بلند افزوده می شود. آلودگی شهر ها و صنعتی شدن جوامع از جمله دلایلی است که نمای این ساختمان ها آلوده و کثیف می شود. نماشویی راهی است که می توان از طریق آن نمای ساختمان را تمیز کرد. […]

نماشویی کامپوزیت و شیشه

مقایسه نماشویی نمای شیشه ای و کامپوزیتی

نمای هر ساختمان از جنس خاصی ساخته شده است. طراحی و انتخاب جنس نما بسته به شرایط مختلف، دارای تفاوت هایی است. برخی از نما ها از جنس شیشه، برخی سنگ، برخی سیمان و یا بعضی های دیگر از جنس کامپوزیت هستند. با این حال جنس نما مانعی برای نماشویی و شستشوی نما نیست. نمای […]