اهمیت مشارکت در ساخت

اهمیت مشارکت در ساخت

گسترش شهر نشینی، کمبود زمین، افزایش هزینه های ساخت و ساز و نیاز به محلی برای سکونت مهمترین عواملی هستند که افراد را تشویق به مشارکت در ساخت می کنند. همه افراد زمین و سرمایه کافی برای ساخت و ساز را ندارند، بنابراین مشارکت در ساخت و ساز راه حل مناسبی برای صاحب خانه شدن […]

مشارکت در ساخت بدون ترس

راه‌های مشارکت‌درساخت بدون ترس

در چند سال اخیر اصطلاح مشارکت در ساخت بسیار مورد توجه بوده است. مالکانی که خانه‌های قدیمی یا به ‌قول ‌معروف کلنگی دارند، به علت نبود سرمایه یا تخصص کافی، جهت ساخت یک ساختمان با سازندگان دیگر شریک می‌شوند. این نوع از مشارکت با این‌وجود که سود بالایی برای هر یک از طرفین دارد، جزء […]