انواع خط کشی پارکینگ

انواع خط کشی پارکینگ

خط کشی پارکینگ یکی از اموری است که در آخرین مراحل ساخت یک ساختمان مسکونی یا تجاری انجام می‌شود. این کار از چند جنبه حائز اهمیت است. امنیت ورود و خروج خودروها، امنیت افراد پیاده، رعایت حریم مالکیت پارکینگ و زیبایی و نظم پارکینگ ازجمله دلایل خط کشی پارکینگ‌ها هستند. جالب است بدانید که خط […]