تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت این روز ها رواج زیادی دارد. برخی از مالکان زمین شرایط ساخت ملک خود را ندارند و از طرفی هم برخی سازندگان نیاز به زمین دارند که این موضوع می تواند زمینه ای برای توجه به مقوله مشارکت در ساخت باشد. اما از آن جایی که ممکن است مشارکت در ساخت، سازنده یا مالک را دچار مشکل کند بهتر است روال انجام کار به صورت کاملا قانونی انجام گیرد تا برای هر دو طرف معامله اطمینان خاطر را به همراه داشته باشد.

تنظیم قرارداد مشارکت

نکات حائز اهمیت مشارکت در ساخت و ساز

تنظیم قرارداد مشارکت

تنظیم قرارداد مشارکت

مشارکت در ساخت با کارویس

قرارداد مشارکت در ساخت یکی از خدمات شرکت ساختمانی کارویس است که علاوه بر بازسازی خانه و طراحی دکوراسیون به مشتریان گرامی ارائه می شود. شما می توانید با آرامش خاطر و اطمینان کامل، از خدمات کارویس استفاده کنید و کار های خود را با سهولت بیشتری پیش ببرید.