ساختمان سازی به سبک مدولار

در ساختمان سازی به سبک مدولار، فرایند ساخت خانه در کارخانه و تحت شرایط خاص انجام میگیرد و پس از ساخته شدن در محل مورد نظر نصب و مونتاژ می شود. این روش از ساخت خانه از سال 1830 توسط یک نجار لندنی صورت گرفت. او یک خانه برای پسر خود در انگلستان ساخت و آن را در استرالیا نصب و مونتاژ کرد. در زمان جنگ جهانی نیز این سبک از ساخت و ساز مورد توجه قرار گرفت. برای ساختن یک خانه به سبک مدولار 60تا 70 درصد آن در کارخانه ساخته و پرداخته می شود. براساس هر پروژه تعداد واحد هایی که به روش مدولار ساخته می شوند، متفاوت است.

ساخت و ساز مدولار

انواع مدولار

مدولار ها در دو نوع  دائمی و موقتی ساخته می شوند، برای ساخت ساختمان مدولار دائمی باید از شرایط خاصی استفاده کرد تا بتوان به صورت دائمی از آن استفاده نمود. ساختمان هایی که به روش مدولار موقت ساخته می شوند، امکان جا به جایی آن ها نیز وجود دارد.

ساخت و ساز مدولار

مزایای ساختمان سازی به سبک مدولار

ساخت و ساز مدولار

معایب ساختمان سازی به سبک مدولار

ساخت و ساز مدولار

ساخت و ساز به روش مدولار یک روش نسبتا نوین است که سازه ها در آن از پیش آماده و فقط در محل مورد نظر مونتاژ می شوند. مجموعه کارویس با تمامی روش های نوین بازسازی خانه آشنا است و با کمک متخصصان خود در حوزه بازسازی خانه، طراحی دکوراسیون داخلی و فعالیت های مربوط به ساخت و ساز، خانه رویایی شما را می سازد.