استاندارد های خط کشی پارکینگ

انجام کار خط کشی و درست کردن جایگاهی برای پارک خودرو ها به وسیله خطوط یک عمل رایج در دنیای مدرن و پر از وسیله نقلیه امروزی است. اما انجام این کار آنطور که به نظر می رسد کار راحتی نیست و بدون آگاهی در رابطه با استاندارد های موردنیاز در این زمینه نمی توان خط کشی پارکینگ و جایگاه های خودرو را انجام داد. اگر تمایل دارید تا با نحوه خط کشی پارکینگ به صورت اصولی آشنا شوید، پیشنهاد می کنیم تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.

استاندارد خط کشی پارکینگ

انواع پارکینگ و استاندارد های خط کشی

استاندارد خط کشی پارکینگ

استاندارد خط کشی پارکینگ

رعایت استاندارد های خط کشی پارکینگ با کارویس

مجموعه کارویس سالیان متمادی است که در زمینه اجرای انواع خط کشی ها مثل خط کشی پارکینگ و خطوط ترافیکی دیگر فعالیت دارد و به همراه تیم متخصص و آگاه خود، کار خط کشی را برای انواع پارکینگ ها انجام می دهد. مشتریان کارویس همواره از نتیجه پروژه های خط کشی پارکینگ خود راضی بوده اند و همکاری خود را با این تیم حفظ کرده اند.